Fysiotherapie

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd in Nederland verblijft, maar (nog) geen recht heeft op de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten.

U krijgt maximaal negen behandelingen vergoed voor fysiotherapie, chiropractie, manuele therapie en oefentherapie samen.

Heeft u bijvoorbeeld al vier keer oefentherapie gehad, dan heeft u nog recht op maximaal vijf keer fysiotherapie tijdens de looptijd van uw verzekering.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is € 200,-.

U verstapt zich en krijgt last van uw knie. U gaat naar een fysiotherapeut en krijgt zeven behandelingen. De totale kosten zijn € 280,-. U heeft een eigen risico van € 200,-. U krijgt € 80,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.