Spraaktherapie

Zie Logopedie

Je krijgt geen vergoeding voor sterilisatie.