Spraaktherapie

Zie Logopedie

Je krijgt geen vergoeding voor sterilisatie.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.