Revalidatiedagbehandeling

De OOM Studying in the Netherlands Insurance is een medische verzekering voor buitenlandse jongeren die als student, stagiair of au pair naar Nederland komen.

Je krijgt de kosten van behandeling in een revalidatiekliniek per dag(deel) vergoed als:

  • de behandeling plaatsvindt door een team van deskundigen, bestaande uit onder andere een (medisch) specialist en een psycholoog of deskundige op het gebied van maatschappelijk werk, arbeidskunde of revalidatie;
  • de revalidatiekliniek bevoegd is voor revalidatie.

Bij de OOM Studying in the Netherlands Insurance kun je kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 150,-. Maak je kosten die onder de verzekering vallen en heb je gekozen voor een eigen risico van € 150,-? Dan betaal je het eerste deel van de kosten zelf.

Als gevolg van een verkeersongeval lig je drie weken in het ziekenhuis. Na deze periode revalideer je in een revalidatiecentrum. Je wordt vier weken lang, drie dagen per week behandeld in de revalidatiekliniek. De totale kosten zijn € 1.250,-. Heb je een eigen risico van € 150,-? Dan krijg je € 1.100,- vergoed.

Medische kosten declareer je eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.