Kraamzorg

De OOM Studying in the Netherlands Insurance is een medische verzekering voor buitenlandse jongeren die als student, stagiair of au pair naar Nederland komen.

Je krijgt de kosten van kraamzorg vergoed als de kraamverzorgende of zwangerschaps- bevallingscoach (doula):

  • alle vereiste diploma’s heeft;
  • volgens de relevante regels werkt;
  • zelfstandig is;
  • in dienst of verbonden is aan een ziekenhuis, kraamcentrum of kraamhotel.

Wij vergoeden:

  • kraamzorg in een ziekenhuis of kraamcentrum als je vanwege een medische noodzaak in het ziekenhuis moet blijven;
  • kraamzorg thuis tot maximaal €1.500,- verdeeld over maximaal tien dagen. Bij een bevalling in het ziekenhuis wordt het maximale bedrag verminderd met € 150,- voor elke opnamedag.

De kosten van kraamzorg vallen niet onder het eigen risico.

Medische kosten declareer je eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.