Hulpmiddelen

De OOM Studying in the Netherlands Insurance is een medische verzekering voor buitenlandse jongeren die als student, stagiair of au pair naar Nederland komen.

Je krijgt voor de huur of koop van hulpmiddelen het volgende vergoed:

  • krukken tot maximaal € 100,- per ongeval;
  • rolstoel tot maximaal € 100,- per ongeval;
  • prothesen tot maximaal € 750,- per ongeval.

Je komt voor vergoeding in aanmerking als:

  • de aanschaf van de hulpmiddelen het gevolg is van een ongeval én de hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven;
  • je de hulpmiddelen hebt gekocht of gehuurd binnen negentig dagen na het ongeval én binnen de looptijd van de verzekering.

Bij de OOM Studying in the Netherlands Insurance kun je kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 150,-. Maak je kosten die onder de verzekering vallen en heb je gekozen voor een eigen risico van € 150,-? Dan betaal je het eerste deel van de kosten zelf.

Je komt vervelend ten val en breekt je heup. Na de operatie huur je op voorschrift van de arts voor zestig dagen een rolstoel. De huur is € 300,-. Heb je geen eigen risico? Dan krijg je € 100,- vergoed.

Medische kosten declareer je eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.