Repatriëring

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd of definitief naar het buitenland gaat.

U krijgt de kosten van repatriëring (terugkeer naar Nederland) en evacuatie vergoed als:

  • medische behandeling in het land waar u verblijft niet mogelijk is;
  • de behandeling niet kan worden uitgesteld;
  • u vooraf toestemming heeft gekregen van de alarmcentrale.

 U krijgt de kosten vergoed van:

  • de (vlieg)reis en het verblijf;
  • de (vlieg)reis en het verblijf van een begeleider, als begeleiding medisch noodzakelijk is volgens onze medisch adviseur of als je jonger dan 16 jaar bent;
  • de (vlieg)reis en het verblijf van kinderen jonger dan 24 maanden (verzekerd bij ons) als de moeder wordt gerepatrieerd.

Voor verblijfkosten is de vergoeding maximaal € 100,- per dag en € 2.000,- per ziektegeval. Reiskosten van lijnvluchten of charters worden volgens toeristenklasse vergoed. Een ambulancevlucht krijgt u vergoed als deze manier van vervoer volgens de alarmcentrale medisch noodzakelijk is.

Voor repatriëring geldt geen eigen risico.

Tijdens uw verblijf in Suriname raakt u betrokken bij een auto-ongeval. U moet acuut geopereerd worden, maar dat is ter plekke niet mogelijk. U krijgt van de alarmcentrale toestemming om met het vliegtuig naar Nederland vervoerd te worden en hier de operatie te ondergaan. De totale kosten van € 1.950,- krijgt u vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.