Zwangerschap, bevalling en kraamzorg

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd (maximaal twee jaar) in het buitenland verblijft.

Het is afhankelijk van de dekking die u gekozen heeft of u de kosten van een zwangerschap en bevalling vergoed krijgt:

  • Light-dekking: de verzekering vergoedt geen kosten voor zwangerschap, bevalling en kraamzorg. Ook niet als er sprake is van een miskraam of andere complicaties;
  • Regular-dekking: de kosten van onvoorziene noodsituaties (waarbij acuut medisch ingrijpen volgens onze medische adviseur noodzakelijk is) worden vergoed;
  • Comfort-dekking: in de eerste negen maanden worden de kosten van onvoorziene noodsituaties (waarbij acuut medisch ingrijpen volgens onze medische adviseur noodzakelijk is) vergoed;

 

Binnen de Comfort-dekking vergoeden wij vanaf de tiende maand na de ingangsdatum van de verzekering:

  • verloskundige hulp door een verloskundige, huisarts of specialist;
  • geneesmiddelen en/of onderzoeken op voorschrift van een verloskundige, huisarts of specialist;
  • de kosten van de polikliniek of opname in een ziekenhuis of geboortecentrum;

 

Uiterlijk tien weken voor de uitgerekende bevallingsdatum geeft u het ziekenhuis van uw voorkeur voor goedkeuring door aan de alarmcentrale. Als u besluit te bevallen in een ziekenhuis zonder goedkeuring van de alarmcentrale, vergoeden wij 75% van de kosten van de bevalling.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

Tijdens uw verblijf in het buitenland raakt u na tien maanden zwanger. U bezoekt diverse keren een verloskundige en bevalt met toestemming van de alarmcentrale in het ziekenhuis. De totale kosten zijn € 1.850,-.  Heeft u de Comfort-dekking en een eigen risico van € 500,-? Dan krijgt u € 1.350,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.