Zwangerschap, bevalling en kraamzorg

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd (maximaal twee jaar) in het buitenland verblijft.

Heeft u de Light-dekking? Dan krijg u geen kosten vergoed voor zwangerschap, bevalling en kraamzorg. Ook niet als er sprake is van een miskraam of andere complicaties.

Heeft u de Regular-dekking? Dan vergoeden wij de kosten voor zwangerschap en bevalling als acuut medisch ingrijpen volgens onze medische adviseur noodzakelijk is. Wij vergoeden geen kosten voor kraamzorg.

 Heeft u de Comfort-dekking? Dan geldt het volgende:

 • In de eerste 9 maanden van de verzekering vergoeden wij de kosten voor zwangerschap en bevalling als acuut medisch ingrijpen volgens onze medische adviseur noodzakelijk is.
 • Vanaf 10 maanden na de ingangsdatum van de verzekering vergoeden wij:
  • verloskundige hulp door een verloskundige, huisarts of specialist
  • geneesmiddelen en/of onderzoeken op voorschrift van een verloskundige, huisarts of specialist;
  • de kosten van de polikliniek of opname in een ziekenhuis of geboortecentrum;
  • kraamzorg in een ziekenhuis of kraamcentrum als u vanwege een medische noodzaak in het ziekenhuis moet blijven;
  • kraamzorg thuis tot maximaal €1.500, verdeeld over maximaal tien dagen; bij een bevalling in het ziekenhuis wordt het maximale bedrag voor kraamzorg verminderd met € 150,- voor elke opnamedag.

Voorwaarde(n):

 • Uiterlijk 10 weken voor de verwachte bevallingsdatum geeft u het ziekenhuis van uw voorkeur voor goedkeuring door aan de hulpcentrale. Als u besluit te bevallen in een ziekenhuis zonder goedkeuring van de hulpcentrale, vergoeden wij 75% van de kosten van de bevalling.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

Tijdens uw verblijf in het buitenland raakt u na tien maanden zwanger. U bezoekt diverse keren een verloskundige en bevalt met toestemming van de hulpcentrale in het ziekenhuis. Dat kost € 3.500,-. Na de bevalling krijgt u vier dagen kraamzorg. Dat kost € 800,-. Heeft u de Comfort-dekking en een eigen risico van € 500,-? Dan krijgt u € 3.800,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.