Ziekenhuisopname

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd (maximaal twee jaar) in het buitenland verblijft.

U krijgt de kosten van een ziekenhuisopname vergoed als de opname maximaal 365 dagen (aaneengesloten) duurt.

Meerkosten voor een 1- of 2-persoonskamer vergoeden we niet.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U ligt in het ziekenhuis voor een acute darmoperatie. Na de operatie krijgt u complicaties waardoor u in totaal twaalf dagen in het ziekenhuis moet blijven. De kosten zijn € 3.600,-. Heeft u een eigen risico van € 500,-? Dan krijgt u € 3.100,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.