Transplantatie

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd (maximaal twee jaar) in het buitenland verblijft.

Het is afhankelijk van de dekking die u gekozen heeft of u de kosten van een transplantatie vergoed krijgt:

 • Light-dekking: geen vergoeding;
 • Regular- en Comfort-dekking: de kosten worden vergoed.

Transplantatiekosten van de volgende weefsels en organen worden vergoed:

 • beenmerg
 • bot
 • hoornvlies
 • huidweefsel
 • nier
 • hart
 • lever
 • long
 • hart-long
 • nier-alvleesklier

Wij vergoeden een transplantatie als u vooraf toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U heeft de Regular-dekking en breekt uw onderbeen. Er wordt een plaat aangebracht in uw been, maar u blijft veel pijn houden. De arts stelt een bottransplantatie voor. Na aftrek van uw eigen risico vergoeden wij de kosten als u vooraf toestemming heeft gekregen van onze medische adviseur.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.