Transplantatie

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd (maximaal twee jaar) in het buitenland verblijft.

Het is afhankelijk van de dekking die u gekozen heeft of u de kosten van een transplantatie vergoed krijgt:

  • Light-dekking: geen vergoeding;
  • Regular- en Comfort-dekking: de kosten worden vergoed.

Transplantatiekosten van de volgende weefsels en organen worden vergoed:

  • beenmerg
  • bot
  • hoornvlies
  • huidweefsel
  • nier
  • hart
  • lever
  • long
  • hart-long
  • nier-alvleesklier

Wij vergoeden een transplantatie als u vooraf toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U heeft de Regular-dekking en breekt uw onderbeen. Er wordt een plaat aangebracht in uw been, maar u blijft veel pijn houden. De arts stelt een bottransplantatie voor. Na aftrek van uw eigen risico vergoeden wij de kosten als u vooraf toestemming heeft gekregen van onze medische adviseur.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.