Revalidatiedagbehandeling

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd (maximaal twee jaar) in het buitenland verblijft.

Het is afhankelijk van de dekking die u gekozen heeft of u de kosten voor revalidatiedagbehandeling vergoed krijgt:

  • Light-dekking: geen vergoeding;
  • Regular- en Comfort-dekking: de kosten worden vergoed.

U krijgt de kosten van behandeling in een revalidatiekliniek per dag(deel) vergoed als:

  • de behandeling plaatsvindt door een team van deskundigen, bestaande uit onder andere een (medisch) specialist en een psycholoog of deskundige op het gebied van maatschappelijk werk, arbeidskunde of revalidatie;
  • de revalidatiekliniek bevoegd is voor revalidatie.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

Als gevolg van een verkeersongeval ligt u drie weken in het ziekenhuis. Na deze periode revalideert u in een revalidatiecentrum. U wordt vier weken lang, drie dagen per week behandeld in de revalidatiekliniek. De totale kosten zijn € 2.220,-. Heeft u de Regular-dekking en een eigen risico van € 500,-? Dan krijgt u € 1.720,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.