Preventief onderzoek hart- en bloedvaten

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd (maximaal twee jaar) in het buitenland verblijft.

 Het is afhankelijk van de dekking die u gekozen heeft of u de kosten voor een preventief onderzoek naar hart- en bloedvaten vergoed krijgt:

  • Light- en Regular-dekking: geen vergoeding;
  • Comfort-dekking: eens per twee jaar krijgt u de kosten voor onderzoek naar hart- en bloedvaten vergoed.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U heeft pijn op de borst en uit voorzorg stuurt een arts u naar het ziekenhuis voor een preventief hart- en bloedvatenonderzoek. De kosten zijn € 495,-. Heeft u de Comfort-dekking en een eigen risico van € 250,-? Dan krijgt u € 245,- vergoed als u de afgelopen twee jaar niet eerder kosten voor een preventief onderzoek naar hart- en bloedvaten heeft gedeclareerd.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.