Preventief onderzoek borstkanker

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd (maximaal twee jaar) in het buitenland verblijft.

Het is afhankelijk van de dekking die u gekozen heeft of u de kosten voor een preventief onderzoek naar borstkanker vergoed krijgt:

  • Light- en Regular-dekking: geen vergoeding;
  • Comfort-dekking: vrouwen vanaf 30 jaar krijgen eens per twee jaar de kosten van een MRI-scan of röntgen-mammografie vergoed.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U bent 48 jaar. De huisarts stuurt u door naar het ziekenhuis voor een röntgen-mammografie. De kosten zijn € 295,-. Heeft u de Comfort-dekking en geen eigen risico? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed als u de afgelopen twee jaar niet eerder kosten voor een preventief onderzoek naar borstkanker heeft gedeclareerd.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.