Hulpmiddelen na een ongeval

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd (maximaal twee jaar) in het buitenland verblijft.

U krijgt voor de huur of koop van hulpmiddelen na een ongeval het volgende vergoed:

  • krukken tot maximaal € 100,- per ongeval;
  • rolstoel tot maximaal € 100,- per ongeval;
  • prothesen (met uitzondering van gebitsprothesen) tot maximaal € 750,- per ongeval.

U komt voor vergoeding in aanmerking als:

  • de aanschaf van de hulpmiddelen het gevolg is van een ongeval én de hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven;
  • u de hulpmiddelen hebt gekocht of gehuurd binnen negentig dagen na het ongeval én binnen de looptijd van de verzekering.

Er gelden andere regels als de huur of koop van hulpmiddelen niet het gevolg is van een ongeval.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U komt vervelend ten val en breekt uw heup. Na de operatie huurt u op voorschrift van de arts zestig dagen een rolstoel. De huur is € 400,-. U krijgt € 100,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.