Genees- en verbandmiddelen

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd (maximaal twee jaar) in het buitenland verblijft.

U krijgt de kosten van genees- en verbandmiddelen vergoed als:

  • het middel als geneesmiddel verkocht mag worden;
  • het genees- of verbandmiddel door een huisarts of specialist is voorgeschreven;
  • het genees- of verbandmiddel bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts is opgehaald.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

Tijdens een fietstocht komt u ten val. U breekt uw pols en heeft flinke verwondingen aan uw arm. U wordt behandeld in het ziekenhuis. De arts schrijft pijnstillers, een draagdoek enbandmiddelen voor. De kosten zijn € 275,-. Heeft u geen eigen risico? Dan krijgt u alle kosten vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.