Tandartskosten melden

Als je een tandarts nodig hebt, dan geldt het volgende:

  • Heb je de OOM Tandartsdekking afgesloten? Dan kun je zelf een tandarts kiezen.
  • Je betaalt de kosten voor de behandeling eerst zelf. Je kunt de kosten daarna bij ons declareren met het Declaratieformulier Ziektekosten (pdf) of online via Mijn OOM.
  • Als de behandeling is gedekt, dan vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag waarvoor je bent verzekerd.
  • Wij reageren altijd zo snel mogelijk. U krijgt in ieder geval binnen tien werkdagen een eerste reactie van ons, maar meestal sneller.
  • Is er iets niet goed gegaan? En heeft u een klacht? Lees dan onze klachtenregeling.

Let op: Ben je 17 jaar of jonger? Dan heb je geen OOM Tandartsdekking nodig. De OOM Studeren in het Buitenland-verzekering vergoedt dan ook reguliere tandartskosten, zoals gebitscontroles, gaatjes en vullingen.