SOS kosten melden

Repatriëring op medische indicatie

In geval van repatriëring (terugkeer naar Nederland) om medische redenen geldt het volgende: 

  • Bel direct met de alarmcentrale (+31 (0)70 353 21 35). Verblijf je in de VS? Bel dan met OOM Assistance USA (+1 855 701 2029). 
  • Als de repatriëring is gedekt, dan regelt de alarmcentrale de terugkeer naar Nederland en de betaling.

Vervoer bij overlijden

Als de verzekerde is overleden en naar Nederland of het land van herkomst moet worden vervoerd, dan geldt het volgende:

  • Bel direct met de alarmcentrale (+31 (0)70 353 21 35). Verbleef de verzekerde in de VS? Bel dan met OOM Assistance USA (+1 855 701 2029). 
  • Als het vervoer is gedekt, dan regelt de alarmcentrale het vervoer en de betaling.

Opsporing, redding of berging

Bij opsporing, redding of berging van een verzekerde geldt het volgende:

  • Bel direct met de alarmcentrale (+31 (0)70 353 21 35). Verblijf je in de VS? Bel dan met OOM Assistance USA (+1 855 701 2029). 
  • Stuur de alarmcentrale of OOM Assistance USA een schriftelijke verklaring van de officiële instantie die opdracht heeft gegeven voor de opsporing, redding of berging. Vergeet niet je polisnummer te vermelden.
  • Als de opsporing, redding of berging is gedekt, dan zorgt de alarmcentrale/OOM Assistance USA voor de betaling.

Waar je verder op moet letten

  • Zorg dat je je polisnummer bij de hand hebt als je met de alarmcentrale belt.
  • Als de kosten zijn gedekt, dan vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van je eigen risico.
  • Zijn de kosten het gevolg van een ongeval waarbij een andere partij is betrokken? Vul dan ook het Meldingsformulier Ongeval (pdf)

Is er iets niet goed gegaan? En heb je een klacht? Lees dan onze klachtenregeling.