Zwangerschap en bevalling

De OOM Studeren in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor jongeren die als student, stagiair of au pair naar het buitenland gaan.

Het is afhankelijk van de dekking die je gekozen hebt of je de kosten van een zwangerschap en bevalling vergoed krijgt:

  • standaard dekking: onvoorziene noodsituaties worden volledig vergoed, reguliere behandelingen worden tot maximaal € 4.000,- vergoed;
  • uitgebreide dekking: onvoorziene noodsituaties én reguliere behandelingen worden volledig vergoed.

Onvoorziene noodsituaties zijn situaties waarbij acuut medisch ingrijpen volgens onze medisch adviseur noodzakelijk is.

Wij vergoeden:

  • verloskundige hulp door een verloskundige, huisarts of specialist;
  • geneesmiddelen en/of onderzoeken op voorschrift van een verloskundige, huisarts of specialist;
  • polikliniek;
  • opname in ziekenhuis of kraamcentrum.

Wij vergoeden geen kosten van een zwangerschap die al bestond op de ingangsdatum van de verzekering.

Er geldt geen eigen risico voor zwangerschap en bevalling.

Tijdens je stage in het buitenland raak je zwanger. Je bezoekt diverse keren een verloskundige en je bevalt in het ziekenhuis. De totale kosten zijn € 1.850,-. Je krijgt alle kosten vergoed.

Medische kosten declareer je eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.