Ziekenhuisopname

De OOM Studeren in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor jongeren die als student, stagiair of au pair naar het buitenland gaan.

Je krijgt de kosten van een ziekenhuisopname vergoed als de opname maximaal 365 dagen (aaneengesloten) duurt.

Meerkosten voor een 1- of 2-persoonskamer vergoeden we niet.

Bij de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering kun je kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 150,-. Maak je kosten die onder de verzekering vallen en heb je gekozen voor een eigen risico van € 150,-? Dan betaal je het eerste deel van de kosten zelf.

Je ligt in het ziekenhuis voor een acute darmoperatie. Na de operatie krijg je complicaties waardoor je in totaal twaalf dagen in het ziekenhuis moet blijven. De kosten zijn € 3.600,-. Heb je een eigen risico van € 150,-? Dan krijg je € 3.450,- vergoed.

Medische kosten declareer je eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.