Transplantatie

De OOM Studeren in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor jongeren die als student, stagiair of au pair naar het buitenland gaan.

Je krijgt de kosten van een transplantatie van de volgende weefsels en organen vergoed:

  • beenmerg
  • bot
  • hoornvlies
  • huidweefsel
  • nier
  • hart
  • lever
  • long
  • hart-long
  • nier-alvleesklier

Wij vergoeden de kosten als je vooraf van onze medische adviseur toestemming hebt gekregen.

Bij de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering kun je kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 150,-. Maak je kosten die onder de verzekering vallen en heb je gekozen voor een eigen risico van € 150,-? Dan betaal je het eerste deel van de kosten zelf.

Je wordt op de fiets aangereden door een auto en breekt je onderbeen. Er wordt een plaat aangebracht in je been, maar je blijft veel pijn houden. De arts stelt een bottransplantatie voor. Heb je een eigen risico van € 150,-? Dan krijg je na aftrek van het eigen risico de kosten vergoed als je vooraf toestemming van onze medische adviseur hebt gekregen.

Medische kosten declareer je eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.