Kraamzorg

De OOM Studeren in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor jongeren die als student, stagiair of au pair naar het buitenland gaan.

Je krijgt de kosten van kraamzorg vergoed als de kraamverzorgende of zwangerschaps- bevallingscoach (doula):

  • alle vereiste diploma’s heeft;
  • volgens de relevante regels werkt;
  • zelfstandig is;
  • in dienst of verbonden is aan een ziekenhuis, kraamcentrum of kraamhotel.

Wij vergoeden:

  • kraamzorg in een ziekenhuis of kraamcentrum als je vanwege een medische noodzaak in het ziekenhuis moet blijven;
  • kraamzorg thuis tot maximaal €1.500,- verdeeld over maximaal tien dagen. Bij een bevalling in het ziekenhuis wordt het maximale bedrag verminderd met € 150,- voor elke opnamedag.

De kosten van kraamzorg vallen niet onder het eigen risico.

Medische kosten declareer je eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.