Ergotherapie

De OOM Studeren in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor jongeren die als student, stagiair of au pair naar het buitenland gaan.

Je krijgt maximaal tien uur ergotherapie vergoed. Dit geldt per verzekeringsjaar (of per verzekerde periode als je korter dan een jaar verzekerd bent.)

De kosten worden vergoed als:

  • een arts de ergotherapie heeft voorgeschreven;
  • de therapie bedoeld is om je zelfredzaamheid te bevorderden of herstellen;
  • behandeling binnen de reguliere werktijden van de ergotherapeut plaatsvindt;
  • je vooraf toestemming van onze medische adviseur hebt gekregen.

Bij de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering kun je kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 150,-. Maak je kosten die onder de verzekering vallen en heb je gekozen voor een eigen risico van € 150,-? Dan betaal je het eerste deel van de kosten zelf.

Na een handoperatie ervaar je problemen bij het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten. Een arts adviseert ergotherapie. De kosten zijn € 390,-. Heb je een eigen risico van € 150,-? Dan krijg je € 240,- vergoed als je vooraf toestemming van onze medische adviseur hebt gekregen.

Medische kosten declareer je eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.