Voor zorgverleners: declareren via Vecozo

Vanaf 1 januari 2013 is het voor zorgverleners en ziekenhuizen in Nederland mogelijk om bij OOM Verzekeringen (UZOVI-code 0203) voor bepaalde groepen verzekerden declaraties via VECOZO in te dienen.

Het gaat hier om verzekerden op de Global Health University-verzekering (GHU). De GHU is een verzekering voor buitenlandse studenten in Nederland.

Controle op verzekeringsrecht

Met behulp van het polisnummer en de geboortedatum kunt u een COV-check uitvoeren om te kijken of uw patiënt bij ons is verzekerd. Deze gegevens staan vermeld op de verzekeringspas. Als de persoon staat geregistreerd dan kunt u de declaratie bij ons indienen.

Rekeningnummer

Via VECOZO worden geen rekeningnummers van zorgverleners en instellingen doorgegeven. U kunt hieronder een formulier downloaden waarmee u uw rekeningnummer kunt doorgeven. Dit formulier kunt u met de post opsturen of eventueel scannen en naar ons sturen per e-mail. Wij nemen uw declaratie alleen in behandeling als het formulier volledig is ingevuld en voorzien van een geldig bankrekeningnummer. Wilt u er op toezien dat als u via VECOZO declarareert wij over uw rekeningnummer beschikken?

Aanmeldings/wijzigingsformulier rekeningnummer voor zorgverleners en praktijken (pdf)
Aanmeldings/wijzigingsformulier rekeningnummer voor instellingen (pdf)

Zorgsoorten

OOM Verzekeringen ondersteunt voor de Global Health University-verzekering de volgende zorgsoorten: Huisarts, apotheek, ziekenhuis, paramedisch, mondzorg, verloskunde, kraamzorg, eerstelijnspsychologie en vervoer (HA304, ZH308, PM304, AP304v7.2 en 8.0, MZ301, EP301, VE303, VK301 en KZ301)

Wanneer een verzekerde op de Global Health University-verzekering u consulteert, maar u kunt niet declareren via een van bovengenoemde zorgsoorten, wilt u dan contact met ons opnemen? Dit kan telefonisch (tussen 8.30 uur en 17.00 uur) via 070 - 353 21 00 of via e-mail. Wilt u in dat geval het polisnummer van uw patiënt vermelden?

Overige verzekerden

Let op: Alleen voor verzekerden met een Global Health University-verzekering (met de bijbehorende verzekeringspas) is het mogelijk om via VECOZO te declareren. Voor overige verzekerden en andere verzekeringsvormen is dit niet mogelijk en zal een declaratie worden afgewezen.