Wat u kunt verwachten

Als u schade bij ons meldt of ziektekosten claimt, dan reageren wij altijd zo snel mogelijk. U krijgt in ieder geval binnen tien werkdagen een eerste reactie van ons, maar meestal sneller.

  • Wij beoordelen of de kosten zijn gedekt. Vervolgens zijn er drie mogelijkheden:
    -De kosten zijn gedekt. Wij laten u schriftelijk weten hoe hoog de vergoeding is en keren het bedrag aan u uit.
    -De kosten zijn niet gedekt. Wij laten u schriftelijk weten waarom wij de kosten niet vergoeden.
    -Wij vragen om meer informatie. Als wij meer informatie nodig hebben, dan maken we hierover afspraken met u.
  • Soms beoordeelt onze medisch adviseur uw claim voor ziektekosten. Daarna stuurt hij zijn advies door aan de afdeling schadebehandeling.
  • Bij andere schademeldingen wordt soms een expert ingeschakeld om het schadebedrag te bepalen.

Let op: Voor sommige verzekeringen geldt een eigen risico. In dat geval vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van uw eigen risico. De hoogte van het eigen risico vindt u op uw polisblad of in de polisvoorwaarden.