Nieuw: de OOM Horeca-verzekering

OOM Verzekeringen heeft een nieuwe verzekering speciaal voor horeca¬ondernemers: de OOM Horeca-verzekering. Een nieuw product voor horecaondernemers die met hun bedrijf niet makkelijk terecht kunnen bij de reguliere verzekeraars. Bijvoorbeeld omdat het risico van de onderneming als ‘verzwaard’ wordt gezien.

Speciaal voor horecaondernemers

Het gaat goed met de economie, dus worden de acceptatievoorwaarden van de reguliere verzekeraars steeds strenger. Een bloeiende economie betekent ook dat er veel startende horecaondernemers zijn. Dan kan het lastig zijn om een geschikte horecaverzekering te vinden.

Je komt als ondernemer niet zomaar bij OOM Verzekeringen terecht. Wij verzekeren verzwaarde risico’s. Onze tarieven zijn hoger dan die van de andere verzekeraars, maar wij stellen ook minder preventie-eisen.

Onze horecaklanten hebben over het algemeen een OOM Combinatiepolis. Die verzekering is bedoeld voor allerlei bedrijven met een verzwaard risico, niet alleen voor de horeca. Veel horecaondernemers vinden het lastig om uit de losse modules van de OOM Combinatiepolis een geschikte verzekering samen te stellen.

De OOM Horeca-verzekering voldoet dus aan een grote behoefte.

Lees meer

Vaste pakketten, dus kiezen is eenvoudig

De OOM Horeca-verzekering is specifiek afgestemd op de wensen en risico’s van horecaondernemers en heeft een begrijpelijke pakketopbouw.

De verzekering kent drie dekkingen:

Basisdekking: brand, storm.
Uitgebreide dekking: brand, storm, inbraak, waterschade.
Extra uitgebreide dekking: brand, storm, inbraak, waterschade, vandalisme, inductie, overspanning.

Het is mogelijk om voor het gebouw een andere dekking te kiezen dan voor de inventaris en/of goederen. Alle combinaties zijn mogelijk.

Naast de drie pakketten bieden we een aantal extra dekkingen naar keuze. Zo kan elke horecaondernemer een verzekering op maat samenstellen:

 • Opruimingskosten: Opruimingskosten na schade of verlies van het gebouw.
 • Glasbreuk: Vervangingskosten van het glas.
 • Extra uitkering: 25% extra uitkering bij een gedekte schade.
 • Kasgeld: Vergoeding na verlies van kasgeld.
 • Koelschade: Vergoeding van schade door ontdooien, waardevermindering of bederf van gekoelde of bevroren producten.
 • Aansprakelijkheid voor bedrijven: Aansprakelijkheid voor materiële schade en letselschade door de eigenaar, het bedrijf en de medewerkers.
 • Bedrijfsschade: Misgelopen brutowinst door bedrijfsstagnatie.

Lees meer 

De klant is goedkoper uit

Kiest je klant voor een Uitgebreide dekking of een Extra uitgebreide dekking? Dan is je klant naar verwachting veel voordeliger uit dan met dezelfde dekkingen bij de OOM Combinatiepolis.

Wat is er nog meer nieuw aan de OOM Horeca-verzekering?

De OOM Horeca-verzekering is heel overzichtelijk door de standaard pakketstructuur. Maar er is meer.

 • In veel oude polissen is het gebouw verzekerd tegen vervangingswaarde. De nieuwe verzekering gaat uit van herbouwwaarde.
 • Waterschade is meeverzekerd bij de Uitgebreide dekking tot € 30.000.
 • Vandalisme is meeverzekerd bij de Extra uitgebreide dekking.
 • Inductie en overspanning zijn meeverzekerd bij de Extra uitgebreide dekking tot € 15.000.
 • Veel horecaondernemers willen kasgeld graag meeverzekeren. Dat kan via een extra module, tot een bedrag van € 2.500 of € 5.000.
 • Koelschade is via een extra module te verzekeren voor hogere bedragen dan vroeger: € 2.500, € 5.000 of € 10.000.

Lees meer