Studeren in Nederland

Ben je een buitenlandse student en kom je in Nederland studeren? Misschien ben je dan verplicht een Nederlandse ziektekostenverzekering (de basisverzekering) af te sluiten. Of je de basisverzekering moet afsluiten, is afhankelijk van je leeftijd en of je gaat werken naast je studie.

Je bent 29 jaar of jonger
Je bent 30 jaar of ouder

Werken tijdens je studie

Als je naast je studie ook in loondienst gaat werken en je draagt in Nederland sociale premies af, dan ben je verplicht de basisverzekering te sluiten. Dit kan dus ook het geval zijn als je stage gaat lopen en een stagevergoeding krijgt.

Onze verzekeringsmogelijkheden

Als je de basisverzekering niet kunt sluiten en je bent in het land van herkomst ook niet verplicht verzekerd of onvoldoende verzekerd, dan moet je zelf voor een verzekering zorgen. Dit kan bij OOM Verzekeringen.

• Voor studenten tot en met 29 jaar bieden wij de OOM Studying in the Netherlands Insurance. Als je geen extra ziektekostendekking nodig hebt, dan kun je ook alleen het SOS & Schadepakket aanvragen. Dit pakket bevat een reis-, inboedel-, ongevallen-, rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering.
• Voor studenten van 30 jaar en ouder bieden wij de OOM Schengen Visitor-verzekering (maximale looptijd 6 maanden) of de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering (maximale looptijd 12 maanden).

Meer informatie

• Sociale Verzekeringsbank (SVB) (o.a. over wanneer u ingezetene bent van Nederland) 
• CAK (o.a. over uw recht op de Nederlandse basisverzekering) 
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (o.a. voor een lijst met de Nederlandse basisverzekeraars) 
• De overheid (diverse instanties)