Adoptiekinderen en hun recht op de basisverzekering

U heeft een kind geadopteerd en gaat uw kind ophalen in het land van herkomst. Hieronder kunt u lezen vanaf wanneer uw kind verzekerd is op de verplichte Nederlandse basisverzekering (ziektekostenverzekering). Ook kunt lezen welke oplossing OOM Verzekeringen biedt als het niet lukt om uw kind op de verplichte basisverzekering te verzekeren.

Recht op de basisverzekering

De hoofdregel is dat vanaf het moment dat de adoptie formeel rond is, uw geadopteerde kind formeel in Nederland woont (want daar woont u ook). Het maakt niet uit dat uw kind dan nog in het buitenland (land van herkomst) is. Dat betekent dat uw kind verzekerd moet worden op de Nederlandse basisverzekering. Uw kind hoeft hiervoor dus niet al in Nederland te zijn.

Lees meer over dit onderwerp in de brief van het Ministerie van VWS van 29 december 2005.

Het lukt niet om een basisverzekering af te sluiten, wat nu?

In de dagelijkse praktijk krijgen wij redelijk vaak het signaal dat de reguliere basisverzekeraars geadopteerde kinderen niet bijschrijven op de Nederlandse basisverzekering. Het probleem voor deze verzekeraars is dat de kinderen eerst in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven moeten zijn. Zorgverzekeraars moeten namelijk controleren of hun verzekerden in de GBA zijn ingeschreven. Maar dat wil niet zeggen dat zij geen acceptatieplicht hebben voor geadopteerde kinderen die nog niet in de GBA zijn opgenomen. U heeft een verzekeringsplicht, de zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Ook als uw kind nog niet in de GBA is ingeschreven.

Wil de zorgverzekeraar uw kind niet accepteren? U kunt dan een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). U moet dan wel eerst de betreffende zorgverzekeraar gevraagd hebben om hun afwijzende beslissing te heroverwegen. Misschien helpt het als u de brief van het Ministerie van VWS meestuurt.

Onze verzekeringsmogelijkheden

Als het niet lukt om de verplichte Nederlandse basisverzekering af te sluiten dan heeft OOM Verzekeringen een maatwerkoplossing voor u. Neem voor meer informatie contact op met OOM Verzekeringen op + 31 (0)70 353 21 00 of via info@oomverzekeringen.nl.