Werken in het buitenland

U bent Nederlander en u gaat in het buitenland werken. In sommige gevallen bent u dan verplicht om de basisverzekering aan te houden. Hieronder is meer informatie over dit onderwerp opgenomen. Ook kunt u lezen welke oplossingen er zijn als u de verplichte basisverzekering niet kunt aanhouden of als deze onvoldoende dekking biedt.

De hoofdregel en bijzondere gevallen

U woont en werkt in het buitenland en draagt daar uw sociale premies af. U heeft daarom geen recht op de Nederlandse basisverzekering. Het maakt hierbij geen verschil of uw inkomen uit Nederland of uit uw woonland afkomstig is.

Op de hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen onder andere voor:

werken in opdracht van de Nederlandse overheid;
detachering.

Uw gezinsleden

Voor elk gezinslid afzonderlijk moet gekeken worden of er een recht op de verplichte basisverzekering is. U kunt er niet vanuit gaan dat wat voor u geldt ook voor uw gezinsleden geldt. Soms zijn er speciale Europese regels voor gezinsleden.

Uw rechten en plichten als u wel de basisverzekering moet aanhouden

Als u de Nederlandse basisverzekering moet aanhouden en u verblijft in een niet-verdragsland dan kunt u de medische kosten declareren op de Nederlandse basisverzekering. Deze worden dan vergoed tot maximaal het Nederlandse tarief.

Als u verblijft in een EU- of ander verdragsland dan kunt u per 'ziektegeval' kiezen:

• U declareert de medische kosten op de Nederlandse basisverzekering. Deze worden dan vergoed tot maximaal het tarief dat in Nederland vergoed wordt.
• U kiest voor de vergoedingen van de wettelijke ziektekostenverzekering van het land van uw verblijf. Dit wordt het “woonlandpakket” genoemd.

Het is altijd aan te raden om uit te zoeken in welke gevallen de Nederlandse basisverzekering of juist het woonlandpakket voor u gunstiger uitpakt.

 

Onze verzekeringsmogelijkheden

Vanaf het moment dat de Nederlandse basisverzekering komt te vervallen, moet u zelf voor een verzekering zorgen. Ook kan het zijn dat u de dekking van de basisverzekering of het woonlandpakket onvoldoende vindt en u zich extra wilt verzekeren. U kunt dan bij OOM Verzekeringen de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering (looptijd maximaal 2 jaar) of OOM Wonen in het Buitenland-verzekering (voor onbepaalde tijd) aanvragen.

Meer informatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB) (o.a. over wanneer u ingezetene bent van Nederland)
CAK (o.a. over uw recht op de Nederlandse basisverzekering)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (o.a. voor een lijst met de Nederlandse basisverzekeraars)
De overheid (diverse instanties)

Ook uw huidige zorgverzekeraar kan meer informatie geven over uw recht op de basisverzekering.