Studeren in het buitenland

U bent een Nederlandse student en gaat in het buitenland studeren. Of u de verplichte basisverzekering (ziektekostenverzekering) moet aanhouden is afhankelijk van uw leeftijd en of u naast uw studie ook gaat werken:

Je rechten en plichten als je de basisverzekering moet aanhouden

Als je de verplichte basisverzekering moet aanhouden en je verblijft in een niet-verdragsland dan kun je de medische kosten declareren op de basisverzekering. Deze kosten worden dan vergoed tot maximaal het tarief dat in Nederland vergoed wordt.

Als je verblijft in een EU- of ander verdragsland dan kun je per ziektegeval kiezen:

• of je de medische kosten op de basisverzekering declareert. Deze kosten worden dan vergoed tot maximaal het tarief dat in Nederland vergoed wordt;
• of je kiest voor de vergoedingen of verstrekkingen van de wettelijke ziektekostenverzekering van het land van je verblijf. Dit wordt het “woonlandpakket” genoemd.

Het is altijd aan te raden om uit te zoeken in welke gevallen de basisverzekering of juist het woonlandpakket voor jou gunstiger uitpakt.

Onze verzekeringsmogelijkheden

Vanaf het moment dat de basisverzekering komt te vervallen, moet je zelf voor een verzekering zorgen. Ook kan het zijn dat je de dekking van de basisverzekering of het woonlandpakket onvoldoende vindt en je je extra wilt verzekeren. In beide gevallen kun je een ziektekostenverzekering bij OOM Verzekeringen aanvragen. 

• Voor studenten t/m 29 jaar bieden wij de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering.
• Voor studenten van 30 jaar en ouder bieden wij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering (met een maximale looptijd van 2 jaar) of de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering (voor onbepaalde tijd) 

Naast een eventuele ziektekostendekking bieden wij met bovenstaande verzekeringen ook andere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld diverse andere verzekeringen afsluiten zoals een inboedel-, aansprakelijkheids-, reis-, rechtsbijstand- en ongevallenverzekering.

Meer informatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB) (o.a. over wanneer u woonachtig bent in Nederland)
CAK (o.a. over wanneer u de Nederlandse basisverzekering moet aanhouden)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (o.a. voor een lijst met alle Nederlandse basisverzekeraars)
De overheid (diverse instanties)

Ook je huidige zorgverzekeraar kan meer informatie geven over de basisverzekering in het buitenland.