Reizen en tijdelijk verblijf in het buitenland

U bent Nederlander en u gaat tijdelijk naar het buitenland; bijvoorbeeld voor een wereldreis of een sabbatical? Dat kan gevolgen hebben voor de basisverzekering. Of u de verplichte basisverzekering kunt aanhouden, hang af van of u formeel in Nederland blijft wonen.

Als u formeel in Nederland blijft wonen, dan geldt het volgende:
• U verblijft maximaal 1 jaar in het buitenland: u bent verplicht de basisverzekering aan te houden.
• U verblijft 1 tot 3 jaar in het buitenland: het eerste jaar bent u verplicht de basisverzekering aan te houden. Na het eerste jaar komt de basisverzekering in principe te vervallen. Als u de basisverzekering daarna nog wilt aanhouden dan kan dat op uw verzoek. U moet dan wel aantonen dat u nog steeds Nederlands ingezetene bent.
• U verblijft langer dan 3 jaar in het buitenland: na het derde jaar komt de basisverzekering in elk geval te vervallen.

Voor de vaststelling van deze periodes wordt uitgegaan van de oorspronkelijke vertrekdatum.

Werken tijdens uw verblijf in het buitenland

Als u tijdens uw verblijf in het buitenland in loondienst gaat werken, vervalt het recht op de Nederlandse basisverzekering in elk geval. De wetgeving van het land van uw verblijf is op u van toepassing. U werkt in loondienst als u in het land waar u verblijft sociale lasten afdraagt.

Uw rechten en plichten als u de basisverzekering moet aanhouden

Als u de basisverzekering moet aanhouden en u verblijft in een niet-verdragsland dan kunt u de medische kosten declareren op de basisverzekering. Deze worden dan vergoed tot maximaal het tarief dat in Nederland vergoed wordt.

Als u verblijft in een EU- of ander verdragsland dan kunt u per ziektegeval kiezen:

• U declareert de medische kosten op de basisverzekering. Deze worden dan vergoed tot maximaal het tarief dat in Nederland vergoed wordt.
• U kiest voor de vergoedingen of verstrekkingen van de wettelijke ziektekostenverzekering van het land van uw verblijf. Dit wordt het “woonlandpakket” genoemd.

Het is altijd aan te raden om uit te zoeken in welke gevallen de basisverzekering of juist het woonlandpakket voor u gunstiger uitpakt.

Onze verzekeringsmogelijkheden

Vanaf het moment dat de basisverzekering komt te vervallen, moet u zelf voor een verzekering zorgen. Ook kan het zijn dat u de dekking van de basisverzekering of het woonlandpakket onvoldoende vindt en u zich extra wilt verzekeren. U kunt dan bij OOM Verzekeringen de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering (looptijd maximaal 2 jaar) of OOM Wonen in het Buitenland-verzekering (voor onbepaalde tijd) aanvragen.

Naast een eventuele ziektekostendekking bieden bovenstaande verzekeringen ook andere mogelijkheden. U kunt ook een inboedel-, reis-, ongevallen-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand - of een annuleringsverzekeringverzekering aanvragen.

Meer informatie

 

Ook uw huidige zorgverzekeraar kan meer informatie geven over uw recht op de basisverzekering.