Na uw pensioen in het buitenland gaan wonen

Als u na uw pensioen in het buitenland gaat wonen, heeft dat gevolgen voor uw basisverzekering (uw Nederlandse ziektekostenverzekering). Of u recht heeft op de basisverzekering, hangt af van uit welk land u uw pensioen ontvangt.

Onze verzekeringmogelijkheden

Vanaf het moment dat de Nederlandse basisverzekering komt te vervallen, moet u zelf voor een verzekering zorgen. Ook kan het zijn dat u de dekking van de Nederlandse basisverzekering of het woonlandpakket onvoldoende vindt en u zich extra wilt verzekeren. U kunt dan bij OOM Verzekeringen de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering (looptijd maximaal 2 jaar) of OOM Wonen in het Buitenland-verzekering (voor onbepaalde tijd) aanvragen.

Naast een eventuele ziektekostendekking bieden bovenstaande verzekeringen ook andere mogelijkheden. U kunt ook een inboedel-, reis-, rechtsbijstand-, ongevallen, annulering- of aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Meer informatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB) (o.a. voor uw pensioenaanspraken)
CAK (o.a. of u recht heeft op de basisverzekering)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (o.a. voor een lijst met Nederlandse Zorgverzekeraars)
De overheid (diverse instanties) 

Ook uw huidige zorgverzekeraar kan meer informatie geven over uw recht op de basisverzekeringen.