Ik ga in het buitenland van mijn pensioen genieten

Woont u in het buitenland en ontvangt u een uitkering of pensioen uit Nederland? Dan komt u meestal niet meer in aanmerking voor de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten.

Wonen in EU, EER of verdragsland

Ontvangt u pensioen uit Nederland en woont u in de EU, EER of verdragsland? Dan komt u niet meer in aanmerking voor de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten. Wel kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland volgens de regels die daar gelden. U betaalt in dat geval geen ziektekostenpremie in uw land van bestemming maar een bijdrage in Nederland. Neem voor meer informatie contact op met het CAK.

Wonen in een ander land

Als u pensioen ontvangt uit Nederland maar in het buitenland woont, komt u niet meer in aanmerking voor de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten. In dat geval moet u er dus zelf voor zorgen dat u verzekerd bent voor ziektekosten in uw land van bestemming.

Gezinsleden

Voor uw partner en uw kinderen kunnen andere regels gelden dan voor u. Wij raden u aan hierover contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Onze verzekeringmogelijkheden

Vanaf het moment dat de Nederlandse basisverzekering komt te vervallen, moet u zelf voor een verzekering zorgen. Ook kan het zijn dat u de dekking van de Nederlandse basisverzekering onvoldoende vindt en u zich extra wilt verzekeren. U kunt dan bij OOM Verzekeringen de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering (looptijd maximaal 2 jaar) of OOM Wonen in het Buitenland-verzekering (voor onbepaalde tijd) aanvragen.

Naast een eventuele ziektekostendekking bieden bovenstaande verzekeringen ook andere mogelijkheden. U kunt ook een inboedel-, reis-, rechtsbijstand-, ongevallen, annulering- of aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Wat als u twijfelt?

Wij stellen deze informatie met zorg samen. Maar de regels zijn ingewikkeld en veranderen nogal eens. Wilt u weten of  u verplicht de Nederlandse basisverzekering moet aanhouden? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer informatie