Grensarbeiders en hun recht op de basisverzekering

Bij grensarbeiders denkt men vaak aan België of Duitsland. Maar de groep met grensarbeiders is breder, namelijk iedereen die in Nederland woont en in een ander land van de Europese Unie werkt. Als u grensarbeider bent, dan heeft dit gevolgen voor uw recht op de basisverzekering. Hieronder vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Verzekerd volgens het werklandstelsel

Binnen de Europese Unie bestaat de afspraak dat u verzekerd bent in het land waar u werkt en dus uw sociale premies afdraagt. Woont u in Nederland, maar u werkt in een ander land, dan valt u onder het sociale stelsel van het land waar u werkt. U moet zich daar aanmelden bij het “ziekenfonds”. Wel kunt u ook in Nederland aanspraak maken op zorg. Kijk op de website van het CAK voor meer informatie.

Particuliere verzekering nodig?

In sommige landen, bijvoorbeeld Duitsland, is er tot een bepaalde loongrens een verplichte verzekering bij het “ziekenfonds”. Is uw inkomen hoger dan die loongrens, dan moet u zelf voor een particuliere ziektekostenverzekering zorgen. Vaak is het wel mogelijk om in dat betreffende land een (aanvullende) ziektekostenverzekering af te sluiten. Het nadeel daarvan is dat die verzekeringen gericht zijn op het feit dat u de zorg 'koopt' in dat land.

Aangezien u in Nederland woont, is het waarschijnlijker dat u in Nederland naar een arts wilt gaan. Zoekt u voor een dergelijke situatie een ziektekostenverzekering? OOM Verzekeringen biedt een maatwerkoplossing gebaseerd op de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering (looptijd maximaal 2 jaar) of OOM Wonen in het Buitenland-verzekering (voor onbepaalde tijd). Neem voor meer informatie contact op met OOM Verzekeringen.

Meer informatie

 

Ook uw huidige zorgverzekeraar kan meer informatie geven over het recht op de basisverzekering. Gaat u in België of Duitsland werken, dan staat er ook meer informatie op: