Au pair in het buitenland

U bent Nederlander en u gaat in het buitenland werken als au pair.  Dat kan gevolgen hebben voor de basisverzekering. Of u de verplichte basisverzekering moet aanhouden, hangt af van of u formeel in Nederland blijft wonen.

Als u formeel in Nederland blijft wonen, dan geldt het volgende:

  • U verblijft maximaal 1 jaar in het buitenland: u bent verplicht de basisverzekering aan te houden.
  • U verblijft 1 tot 3 jaar in het buitenland: het eerste jaar bent u verplicht de basisverzekering aan te houden. Na het eerste jaar komt de basisverzekering in principe te vervallen. Als u de basisverzekering daarna nog wilt aanhouden dan kan dat op uw verzoek. U moet dan wel aantonen dat u nog steeds Nederlands ingezetene bent.
  • U verblijft langer dan 3 jaar in het buitenland: na het derde jaar komt de basisverzekering in elk geval te vervallen.

Voor de vaststelling van deze periodes wordt uitgegaan van de oorspronkelijke vertrekdatum.

Werken naast uw werk als au pair

Als u naast uw werkzaamheden als au pair ook nog in loondienst gaat werken, vervalt het recht op de basisverzekering. De wetgeving van het land van uw verblijf is op u van toepassing. U werkt in loondienst, zodra u sociale premies afdraagt.

Uw rechten en plichten als u de basisverzekering moet aanhouden

Als u verplicht bent de Nederlandse basisverzekering aan te houden en u verblijft in een niet-verdragsland dan kunt u de medische kosten declareren op de Nederlandse basisverzekering. Deze worden dan vergoed tot maximaal het Nederlandse tarief.

Als u verblijft in een EU- of ander verdragsland dan kunt u per ziektegeval kiezen:
• U declareert de medische kosten op de basisverzekering. Deze worden dan vergoed tot maximaal het Nederlandse tarief.
• U kiest voor de vergoedingen van de wettelijke ziektekostenverzekering van het land van uw verblijf. Dit wordt het “woonlandpakket” genoemd.

Het is altijd aan te raden om uit te zoeken in welke gevallen de basisverzekering of juist het woonlandpakket voor u gunstiger uitpakt.

Onze verzekeringsmogelijkheden

Vanaf het moment dat de basisverzekering komt te vervallen moet u zelf voor een verzekering zorgen. Ook kan het zijn dat u de dekking van de basisverzekering of het woonlandpakket onvoldoende vindt en u zich extra wilt verzekeren. In beide gevallen kunt u een ziektekostenverzekering van OOM Verzekeringen aanvragen.

• Voor au pairs t/m 29 jaar bieden wij de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering. Als u geen extra ziektekostendekking nodig heeft dan kunt u ook alleen het SOS & Schadepakket aanvragen. Dit pakket bevat een reis-, inboedel-, ongevallen-, rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering.
• Voor au pairs van 30 jaar en ouder bieden wij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering (met een maximale looptijd van 2 jaar) of de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering (voor onbepaalde tijd).

Naast een eventuele ziektekostendekking bieden bovenstaande verzekeringen ook andere mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld ook een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Meer informatie

Ook uw huidige zorgverzekeraar kan meer informatie geven over uw recht op de basisverzekering.