U heeft een schade

OOM Molestverzekering

Heeft u schade? Dan willen we u graag snel helpen. Hier leest u wat u kunt doen als u een Molestverzekering heeft. En wat u van ons kunt verwachten.

Wat te doen bij schade?

 • Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte. U kunt ons daarvoor bereiken op +31 (0)70 353 21 60 (tijdens kantooruren) of +31 (0)70 353 21 35 (buiten kantooruren).
 • Vul het schadeaangifteformulier (pdf) in. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar OOM Verzekeringen (Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk). U kunt het formulier ook scannen en per e-mail versturen.
 • U kunt de schade ook melden bij uw tussenpersoon. Uw tussenpersoon regelt de volledige schademelding. U hoeft dan geen schadeaangifteformulier naar ons te sturen.
 • Neem maatregelen om te voorkomen dat de schade erger wordt.
 • Als u schade bij ons meldt, dan reageren wij altijd zo snel mogelijk. U krijgt in ieder geval binnen tien werkdagen een eerste reactie van ons, maar meestal sneller. 

Hoe wordt de schade vastgesteld?

 • Nadat wij uw schademelding hebben ontvangen, stellen wij de hoogte van de schade vast. Soms wijzen we een expert aan om het schadebedrag vast te stellen.
 • Als wij een expert inschakelen, dan is dat een onafhankelijke deskundige die werkt volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties.
 • Als u dat wilt, dan kunt u ook zelf een expert (contra-expert) aanwijzen. Uw expert en onze expert wijzen in dat geval samen een derde expert aan.
 • Worden uw en onze expert het niet eens over de hoogte van de schade? Dan stelt de derde expert het schadebedrag vast. Dit bedrag ligt tussen de bedragen die uw en onze expert hebben vastgesteld.
 • De experts kunnen de hulp inroepen van andere deskundigen.

Hoe wordt schade vergoed?

 • Wij stellen vast of de schade is gedekt en laten u schriftelijk weten hoe hoog de schadevergoeding maximaal is.
 • Aan het eind van het jaar bekijken we hoe hoog de totale schade van verzekerden is en keren we de schadevergoeding zo snel mogelijk aan u uit.
 • Molest is verzekerd op onderlinge basis. Dat wil zeggen dat de hoogte van de schadevergoeding mede afhankelijk is van het beschikbare bedrag in de molestkas.

Heeft u schade en zit er voldoende in de molestkas? Dan krijgt u de volledige schade vergoed.

Als er in een jaar te weinig in de molestkas zit om alle schades te vergoeden, dan betalen alle verzekerden een naheffing van maximaal 10 promille van het verzekerde bedrag (excl. assurantiebelasting). De naheffing gebruiken we om toch een zo hoog mogelijk percentage van de schade van verzekerden te kunnen vergoeden.

Wie betaalt de experts?

 • Wij betalen de kosten van onze expert en eventuele deskundigen.
 • Wij betalen de kosten (exclusief btw) van uw expert (contra-expert) en eventuele deskundigen tot maximaal het bedrag van onze expert en eventuele deskundigen. U betaalt het bedrag daarboven en de btw.
 • Wij betalen de kosten van de derde expert en eventuele deskundigen, mits de schade is gedekt. Als de schade niet is gedekt, dan betaalt u deze kosten. Vraag altijd vooraf hoe hoog de kosten van uw expert zijn.