• Het maximaal verzekerde bedrag is € 2.000.000,-
  • De aanvullende dekking Zeewater & Transport dekt schade door overstroming of onderstroming door opstuwend zeewater. U kunt deze dekking afsluiten in combinatie met de basisdekking Brand en de aanvullende dekking Storm. Op het strand is er dekking in de periode 1-3 t/m 1-11, daarbuiten alleen als u in het bezit bent van een door de bevoegde instantie verstrekte vergunning.
  • Op basis van uw aanvraag beoordelen wij of u de verzekering kunt afsluiten. Het kan zijn dat we u tegen aangepaste voorwaarden willen verzekeren.